Even Voorstellen…

Mijn naam is Yolanda Versteeg (1962). Ik heb de opleiding fysiotherapie Thim van der Laan in Utrecht gevolgd en ben daarna als fysiotherapeut werkzaam geweest in Duitsland, de USA en in Nederland. Dat ik nu werk als Energetisch begeleider heeft te maken met het feit dat ik zelf te maken kreeg met angsten. Mijn innerlijke zoektocht om deze angsten achter mij te laten hebben mij veel inzicht gegeven hoe het energetisch systeem van de mens werkt.
Aanvullend op mijn eigen ervaringen ben ik de opleiding Kunstzinnig en Dynamisch Coachen in Breda en de leerweg Energetisch Therapie in Sneek gaan volgen. Nu heb ik een eigen unieke manier van begeleiden ontwikkeld om mensen meer in contact met zichzelf te laten komen en dat zij daardoor bewuster en steviger in het  leven komen te staan.

Gezinsbegeleider.

Naast mijn begeleidingspraktijk heb ik 10 jaar in de kinderopvang gewerkt. Ik heb daar ervaren dat mijn manier van kijken en aanspreken van kinderen een positieve impact had. Mijn expertise is het kind te zien voorbij het gedrag wat hij/zij vertoont. Ik vond het mooi om te zien dat je ouders een nieuw inzicht over het gedrag van het kind kan geven en daardoor een positieve verandering kan ontstaan in het contact met hun kind. Daarom heb ik naast het individueel begeleiden van volwassen mijn praktijk uitgebreid met Gezinsbegeleiding. Aanvullend heb ik de opleiding Opvoedcoach bij het Civas gevolgd.

Boom als symbool

Bijna alle foto’s op mijn website hebben te maken met een boom. De boom staat symbool voor waar ik in mijn begeleiding aan werk: meer contact met jezelf zodat je een stevige basis in jezelf ontwikkelt. Zo kun jij je beter verhouden met wat je in het leven tegenkomt.